3η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 18:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.