3η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 , ώρα 9:00π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα επί της Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου στον Αγ.Στέφανο Αττικής.