3η συνεδρίαση ΕΠΖ 2019
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 14/6/2019 και ώρα 10.00 π.μ θα πραγματοποιηθεί η 3η  Συνεδρίαση της ΕΠΖ στον χώρο συνεδριάσεων στο κεντρικό Δημαρχείο.