3η συνεδρίαση ΟΕ 2017
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 9:30π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείo Διονύσου.