3η Συνεδρίαση της ΔΕ Ροδόπολης 2018
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα14η Μαΐου 2018, ώρα 19:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, 25ης Μαρτίου 29.