4η Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου. Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.