4η Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2017
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017, ώρα 11:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.