4η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015, ώρα 10:00.