4η συνεδρίαση ΔΚ Ανοιξης 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Οδός Κανάρη αρ.3 τηλ.2132139800, 210814021, 2108140286 ΦΑΞ:2108142421 Άνοιξη 22/2/2011 Αρ. πρωτ.:17 Συνεδρίαση:4 Προς: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. κ.: 1. Τσιλιγκίρη Μιχάλη 2. Μανώλογλου Χρύσα 3. Ζώτου Βασιλική 4. Σοφούλη Ευαγγελία Κοιν: 1. Γραμματέα Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 2. Τοπικό Αντιδήμαρχο κο Σπηλιώτη Σπύρο 3. Πίνακα ανακοινώσεων με αποδεικτικό. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 §3 του Ν. 3852/2010 «Σύγκλιση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής κοινότητας» καλεί εκτάκτως τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης στην συνεδρίαση που θα γίνει στις 25/2/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στο δημοτικό γραφείο Άνοιξης Κανάρη 3, διότι πρέπει να ληφθεί απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης, με «θέμα υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2011», ώστε να διαβιβαστεί και να συμπεριληφθεί στο υπό κατάρτιση Τεχνικό Πρόγραμμα 2011 του Δήμου Διονύσου από την Γραμματεία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥΤΗΣ Δ. Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ