4η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 17/02/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3642 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης: 4η/2011 Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά Τηλ.:210-8131.332 Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 1. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος) 2. κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ 3. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη 4. κ. Καρκούλη Νικόλαο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.2 του Ν.3852/10, η οποία θα γίνει την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 09.00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός αυτοτελών οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. Απόφαση Ο Πρόεδρος Ιωαννίδης Χαράλαμπος Πρόσκληση