4η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη Τηλ. 210-6210804- 210-6210805 FAX: 210-6210804 Email:rodopoli@otenet.gr Ροδόπολη 20 -4-2012 Αριθ. Πρωτ.: 74 Συνεδρίαση 4η Προς : Τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κ.κ. 1] Κόκκαλη Εμμανουήλ 2] Ξανθό Ιωάννη 3] Θεοδώρου Ευαγγελία 4] Πολύζου Δήμητρα Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο Κ. Πέππα Νικόλαο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ----------------------------- Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 ‘’ Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής Κοινότητας , καλεί τους κυρίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας ,στην συνεδρίαση που θα γίνει την 26 Απριλίου 2012 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας 25ης Μαρτίου 29, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 1ο θέμα : Λήψη απόφασης για την υποβολή ή μη διόρθωσης – ένστασης ως προς το εμβαδόν των εν λόγω δικαιωμάτων – ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης. Απόφαση 2ο θέμα : Αίτηση των συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κας Θεοδώρου Ευαγγελίας & Πολύζου Δήμητρας, για ενημέρωση αναφορικά με την ανέγερση Γυμνασίου . Απόφαση 3ο θέμα: Αίτηση του κ. Ρεμαντά Χρήστου για χορήγηση παροχής ύδρευσης σε εκτός σχεδίου περιοχή. Απόφαση Ο Πρόεδρος του συμβουλίου Της δημοτικής κοινότητας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ