4η συνεδρίαση ΟΕ 2017
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017, ώρα 09:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείo Διονύσου.