4η Πρόσκληση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Επισυνάπτεται η πρόσκληση της 4ης/2020 τακτικής συνεδρίασης για την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.30.