6η πρόσκληση ΔΚ Άνοιξης 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, ώρα 18:00μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Άνοιξης, Κανάρη 3.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.