6η συνεδρίαση ΔΕ Ροδόπολης 2017 (ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 10η Νοεμβρίου 2017, ώρα 18:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, 25ης Μαρτίου 29.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.