6η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2017
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017, ώρα 18:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας , Μαραθώνος 10.