6η συνεδρίαση ΔΣ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου.