6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Tρίτη 21 Μαΐου 2013, ώρα 12.00 π.μ Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. Για το 2ο και το 3ο θέμα της 6ης συνεδρίασης της ΕΠΖ υπάρχει φάκελος στην γραμματεία της Ε.Π.Ζ., (τοπ.διαγράμματα, απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη , κλπ.) για περαιτέρω ενημέρωση.