6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014, ώρα 12:00.