6η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 03-07-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης , Κανάρη 3.