7η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2017
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017, ώρα 11:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας , Μαραθώνος 10.