7η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2012
Δροσιά, 14/05/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12846 Αριθμός Συνεδρίασης: 7η/2012 Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά Τηλ.:210-8131.332 Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 1.κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος) 2.κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ 3.κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη 4.κ. Καρκούλη Νικόλαο Κοιν:Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Κ Δροσιάς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.2 του Ν.3852/10, η οποία θα γίνει την 17 Πέμπτη 2012 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο : Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη υδροδότησης σε αιτούντες της Δ.Κ. Δροσιάς. Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την εφαρμογή της ορθής αριθμοδότησης των κατοικιών της Λ. Αθηνών (από Μεσσήνης έως Καλαμάτας) της Δ.Κ.Δροσιάς. Απόφαση Ο Πρόεδρος Ιωαννίδης Χαράλαμπος