7η συνεδρίαση ΔΣ Κρυονέρι 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 23-5-2011 Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49 Αριθ. Πρωτ. 13608/23-5-2011 Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568 Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη Τηλέφωνο : 2108161354-2108161683 FAX: 2108161684 ΠΡΟΣ:Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου κ.κ. 1)Βερβέρη Νικόλαο 2)Χιώτη Δημήτριο 3)Χριστόπουλο Δημήτριο 4)Παπαντωνίου Αντώνιο ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1)Δ/ντρια Διοικητικού κα Αλεξανδρή Ευαγγελία 2)Γραμματεία Δημ. Συμβουλίου Δήμου Διονύσου 3)Τοπικό Αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κο Παπαβασιλείου Χρήστο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του Ν. 3852/2010,καλεί τους κυρίους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την 27η Απριλίου 2011,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ.μ., στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.-«Παροχή υπηρεσιών καλαθοφόρου οχήματος.» Απόφαση 2.-«Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Μουσών.» Απόφαση ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3.-«Προτάσεις δράσεων για τα αδέσποτα ζώα». Απόφαση 4.-«Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης πολιτιστικής εκδήλωσης». Απόφαση 5.-«Κυκλοφοριακή ρύθμιση στις οδούς Ανοίξεως και Πολυτεχνείου». Απόφαση ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 7η/2011 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου Λινάρδος Δημ. Μιχαήλ