7η συνεδρίαση ΟΕ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Παρασκευή 29 Μαίου 2015, ώρα 14:00

Την απόφαση του 3ου θέματος μπορείτε να τη δείτε  εδώ.