7η Συνεδρίαση της ΔΕ Ροδόπολης 2018
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή14 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 19:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, 25ης Μαρτίου 29.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.