8η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2013
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013 και ώρα 09.30 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.