8η συνεδρίαση ΔΕ Ροδόπολης 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014, ώρα 18:30