8η συνεδρίαση ΔΣ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου.