8η συνεδρίαση ΔΣ 2016
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, ώρα 16:00 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.