9η συνεδρίαση ΔΕ Άνοιξης 2017
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017, ώρα 13:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης , Κανάρη 3. Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.