9η συνεδρίαση ΔΕ Ροδόπολης
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 19:00.