9η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Μεγ. Τρίτη, 11 Απριλίου 2017, ώρα 16:00, στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.