9η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 23-06-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 9 η ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα Τηλ. 210-6218051- 210-6218122 FAX: 210-6218111 Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας κ.κ. 1] Κόκκαλη Γεώργιο 2] Παπαδάκη Γεώργιο 3] Κριεμάδη Ευάγγελο 4] Λάσκαρη Ηλία Κοιν: 1]Τοπικό Αντιδήμαρχο κο Πέππα Νικόλαο 2] Πίνακας Ανακοινώσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 « Σύγκληση του Συμβουλίου Τοπικής και Δημοτικής Κοινότητας», καλεί τους κυρίους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας ,στην τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την 28η Iουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος αρ. 10, για να συζητηθούν και ληφθούν από το Συμβούλιο αποφάσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 1. Αίτηση κου Πέππα Ευάγγελου του Ελευθερίου για χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης σε εκτός σχεδίου περιοχή & με δόσεις. ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Αίτηση κου Βλάχου Κων/νου του Σπυρίδωνος για χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης σε εκτός σχεδίου περιοχή. ΑΠΟΦΑΣΗ 3. Αίτηση κου Βήττου Αλέξανδρου για επανασύνδεση παροχής ύδρευσης σε εκτός σχεδίου περιοχή. ΑΠΟΦΑΣΗ 4. Αίτηση κ.κ. Λάσκαρη Ηλ. & Κριεμάδη Ευάγγ. για σήμανση & μονοδρόμηση οδών Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ