9η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα Τηλ. 210-6218051- 210-6218122 FAX: 210-6218111 Σταμάτα 26-07-2012 Αριθ. Πρωτ.: 139 Συνεδρίαση 9 η Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας κ.κ. 1] Κόκκαλη Γεώργιο 2] Παπαδάκη Γεώργιο 3] Κριεμάδη Ευάγγελο 4] Λάσκαρη Ηλία Κοιν: 1] Δήμαρχο Δ-Διονύσου Κο Καλαφατέλη Ι. 2] Τοπικό Αντιδήμαρχο Κο Πέππα Νικόλαο 3] Πίνακας Ανακοινώσεων Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ------------------------------------- Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 « Σύγκληση του Συμβουλίου Τοπικής και Δημοτικής Κοινότητας», καλεί τους κυρίους Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας, στην τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την 31η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνος αρ. 10, για συζήτηση & γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : ΘΕΜΑ 1ο: «Παραχώρηση τριών οικοπέδων επί της οδού Βάγιας στη Σταμάτα για ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων». ΘΕΜΑ 2ο: «Αγορά έκτασης πλησίον της πλατείας Σταμάτας για τη δημιουργία Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης». Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ