9η συνεδρίαση ΟΕ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015, ώρα 14:00.