9η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2019
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019, ώρα 13:30μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας , Μαραθώνος 10.