Αξιόλογη πρωτοβουλία μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/05/2012 Οι μαθητές των δύο τμημάτων της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους κ. Χ. Πυλέρη και κ. Μ. Καφαντάρη, δημιούργησαν μια ιστοσελίδα για την περιοχή της Άνοιξης με σπάνιο υλικό, φωτογραφίες και συνεντεύξεις σχετικά με την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες και να ενημερωθεί σχετικά με την Δημοτική Ενότητα Άνοιξης. Την αξιόλογη προσπάθεια των μαθητών μπορείτε να δείτε στο http:-dikimasanoixi.weebly.com/. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ