ΑΝΑΒΟΛΗ 1η-2020 (28-1-2020) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ
Κατόπιν του τραγικού περιστατικού που έλαβε χώρα στο Δήμο μας η προγραμματισθείσα 1η/28-1-2020 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναβάλλεται για την Παρασκευή 31/1/2020 και ώρα 17:00