ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ.
Κατόπιν του τραγικού περιστατικού που έλαβε χώρα στο Δήμο μας η προγραμματισθείσα
1η/27-1-2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναβάλλεται για την Τρίτη 28/1/2020
και ώρα 10:00


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
Φωτάκης Ιωάννης