Ανακοίνωση για ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στις 25 και 27 Ιουλίου 2020
Βρίσκεται στὴν περιοχή τῆς Ἁγ.Παρασκευῆς (Καπιτένια) ἐπὶ τῆς ὀδοῦ Παρνασσοῦ 24, χτισμένο τὸ 1951.