Ανακοίνωση Πολυιατρείου
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΕΔΡΑ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 26-28 – ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Τηλέφωνο 210 – 6217830

 

Η προγραμματισμένη επίσκεψη των εθελοντών ιατρών για την Πέμπτη 12/09 στο ΚΑΠΗ Σταμάτας αναβάλλεται και μετατίθεται για την Πέμπτη 26/09.

Όσοι δημότες επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν στο ΚΑΠΗ για μέτρηση σαγχάρου και αρτηριακής πίεσης