Ανακοίνωση Δημάρχου εν όψει των εγγραφών για την Α’ Δημοτικού της νέας σχολικής χρονιάς και τη μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς στο κτίριο «Καργάκου»
Εν όψει των εγγραφών για την Α’ Δημοτικού της νέας σχολικής χρονιάς και της μεταστέγασης του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς στο κτίριο επί της Λεωφόρου Σταμάτας 25 Α (πρώην εκπαιδευτηρίων Καργάκου), θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα παρακάτω: 1. Στο κτίριο επί της Λεωφ. Σταμάτας 25 Α’ θα λειτουργήσει το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς. 2. Στο παλαιό κτίριο του Δημοτικού στην οδό Αργυρουπόλεως αρ. 19 στη Δροσιά θα ξεκινήσουν από τον Δήμο εργασίες επισκευής για την στέγαση εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου. 3. 3. Είναι στις προθέσεις του Δήμου να γίνει ενιαία ονοματοδοσία των Σχολείων ως 1ο, 2ο, 3ο κ.ο.κ. 4. Για τις νέες εγγραφές Α’ Δημοτικού, το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς θα δεχτεί μαθητές της Δροσιάς, καθώς και τμήματος της Άνοιξης και της Σταμάτας, βάσει ευρύτερης μεταβολής των ορίων των σχολικών μονάδων, που θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. 5. Όταν θα αποπερατωθούν οι εργασίες στο κτίριο της οδού Αργυρουπόλεως αρ. 19 στη Δροσιά, θα λειτουργήσει σε αυτό εξαθέσιο Δημοτικό με ταυτόχρονη νέα χάραξη των ορίων, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν οι μαθητές καταλληλότερα βάσει γεωγραφικής απόστασης. Ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης