Ανακοίνωση Δήμου Διονύσου για την οικονομική ενίσχυση Συλλόγων το έτος 2014
Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει ότι επρόκειτο να διαθέσει και φέτος το προβλεπόμενο από το Νόμο ποσό, για την οικονομική ενίσχυση Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2014. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα βρείτε στην ανακοίνωση που επισυνάπτεται: