ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Α.Π.: 26123/11-08-2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/08/2021
Αναρτήθηκε σήμερα η παρακάτω ανακοίνωση που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι και την Τετάρτη 18/08/2021 

 

Συνημμένα:

1. Ανακοίνωση

2. Παράρτημα ΙΙ για την πρόσληψη καθαριστών -καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων

3. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση