ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. 17571/31-05-2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες εως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 01/06/2021 έως 05/06/2021

 

Αναρτήθηκε σήμερα  η υπ' αριθμ. 17571/31-05-2021 Ανακοίνωση, που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας εως τεσσάρων (04) μηνών και εως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-2021) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν υπογεγραμμένη, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tm.prosopikou@dionysos.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Διονύσου, Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 - Τ.Κ. 145 65 Άγιος Στέφανος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας 213 2030627-653-647-615)      

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι από 01/06/2021 έως 05/06/2021 και  έως ώρα 13:00