ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ & ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αναρτήθηκε σήμερα η υπ΄αριθμ. 16784/03-06-2022 Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως τέσσερις (04) μήνες και έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-2022) και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tm.prosopikou@dionysos.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Διονύσου, Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, τ.κ. 14565, Άγιος Στέφανος Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας 213 2030615,213 2030653, 213 2030627, 213 2020647) 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι από 04/06/2022 έως και 08/06/2022 και ώρα 13:00

 

Συνημμένα:

1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16784/3-6-2022)

2) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-2022 (σε επεξεργάσιμη μορφή word)

3) Y/Δ για κώλυμα 12μηνου

4) Υ/Δ/ για ΔΕ Οδηγών πυροσβεστικού οχήματος

5) Υ/Δ για ΥΕ16 Εργατών Πυρασφάλειας