Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» του ΟΑΕΔ
Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε ότι στον διαδικτυακό του τόπο (www.oaed.gr) στην ενότητα e-υπηρεσίες, έχει αναρτηθεί ο προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» ο οποίος αφορά 10.000 ωφελούμενους ανέργους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε), Γενικών Καθηκόντων και ο πίνακας αποκλειόμενων από το ίδιο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στην εξής διεύθυνση: http:-www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1502&Itemid=927&lang=el