Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης του έργου: ANAKATAΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ο Δήμος Διονύσου, διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ANAKATAΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» προϋπολογισμού Δαπάνης 600.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 23 %)

Συνημμένα
1. Περίληψη διακήρυξης,
2. Διακήρυξη,
3. Τεχνική Περιγραφή,
5. Προϋπολογισμός,
6. Τιμολόγιο,
7. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων