Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Ανάδοχου Εκτέλεσης του Έργου: Ανακατασκευή Οδών-Ασφαλτοταπήτων και Γεφυρών-Διαβάσεων Δ.Διονύσου
Ο Δήμος Διονύσου, διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ-ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ-ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ»προϋπολογισμού Δαπάνης 640.000,00 ευρώ (μεΦΠΑ 23%)