ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012
Επισυνάπτεται ο συνοπτικός απολογισμός του Δήμου για το 2012